Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 22 stycznia 2015 r. o godz.14.30 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie Uchwały Zarządu Nr 12/251/15 z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.
2. Zaopiniowanie Uchwały Zarządu Nr 12/252/15 z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie opinii i wniosków Komisji Sejmikowych i Radnych dotyczących projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.
3. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego za okres 27.01.2014 – 13.11.2014.
4. Przyjęcie Planu pracy Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.
5. Sprawy różne.