Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 26 stycznia 2015 roku po zakończeniu obrad Sejmiku w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2014r.
2. Plan wyjazdów zagranicznych radnych oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na I kwartał 2015 rok.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji prac Komisji za 2014 rok.
4. Sprawy różne.