Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 26 stycznia 2015 r. o godz. 9.00 w sali 226 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al .Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z pierwszego posiedzenia Komisji z dnia 17.12.2014r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego pn. "Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w statucie Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na 2015 rok.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2014rok.
6. Sprawy różne.