Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 26 stycznia 2015 r. o godz. 9.30 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji z dnia 15.12.2014 r./nr 1/ oraz z dnia 17.12.2014 r. /nr 2/.
2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2014 r.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 r.
4. Sprawy różne.