Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 22 stycznia 2015r. o godz.11.00 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

 

1. Przyjęcie protokołu nr 1 i 2.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich w województwie podkarpackim.
4. Przedstawienie Rocznego Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2015.
5. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji za 2014r.
6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015r.
7. Sprawy różne