Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 22 stycznia 2015 r. o godz. 10.00. w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2014r.
3. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015r.
4. Sprawy różne.