Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

W dniu 16 stycznia 2015 r. o godzinie 13. 00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
3. Sprawy różne.