Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

W dniu 19 grudnia 2014 r. o godzinie 13.00 w sali nr 148 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025.
2. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
3. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
4. Sprawy różne.