Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 17 grudnia 2014 r. o godz. 13.00 w sali nr 226 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie na zmianę warunków umowy najmu.
4. Sprawy różne.