Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 17 grudnia 2014 r. o godz.15.00 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Sprawy różne.