Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 17 grudnia 2014r. o godz.13.00 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cmolas oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cmolas.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Lubenia oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Lubenia.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Żołynia oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Żołynia.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Chmielnik oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Chmielnik.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
7. Sprawy różne.