Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 13 listopada 2014 r. o godz. 13. 45 w sali 212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Dębicy na przedłużenie umowy najmu.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zmianę warunków dzierżawy.
5. Sprawy różne.