Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 13 listopada 2014 r. o godz.12.00 w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al .Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu nr 57 z dnia 13 listopada 2014r z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Jana Potockiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
4. Sprawy różne.