Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 27 października 2014 r. o godz. 9.00 w sali nr 212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 08.09.2014 r. /nr 52/.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia transportu między szpitalami – transport „in uterno".
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wsparcia działań zmierzających do utworzenia centrum perinatologii w województwie podkarpackim.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina.
7. Sprawy różne.