Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 27 października 2014 roku o godz. 9.30 w sali 212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołów nr 41 i 44 z 2014 roku z poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/988/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim.
3. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa za III kwartał 2014r.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu turystyki zaplanowanych do realizacji w 2014r.
5. Sprawy różne / bieżąca korespondencja, własne wnioski, zapytania/.