Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 27 października 2014 r. o godz. 9. 30 w sali 152 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Lubaczów.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i użyczenie części nieruchomości przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025.
4. Sprawy różne