Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 23 października 2014 r. o godz.12.00 w sali 212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al .Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołów nr 55 z dnia 29 sierpnia 2014r. i nr 56 z dnia 8 września 2014r br. z poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa podkarpackiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu oddziaływania Muzeum - Zamek w Łańcucie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
4. Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.
5. Informacja o stanie realizacji projektów systemowych w zakresie edukacji i nauki realizowanych przez Departament Edukacji i Nauki ( Oddział nauki i projektów unijnych) oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie-stan na 31 sierpnia 2014 r.
6. Sprawy różne.