Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 17.10.2014r. o godz. 10.00. w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Kontrola bieżących postępów w realizacji dwóch projektów: internet szerokopasmowy oraz trasy rowerowe Polski Wschodniej.
3. Analiza odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Województwa Podkarpackiego zgłoszone w I półroczu 2014r. oraz analiza wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Województwa za I półrocze 2014r.
4. Analiza wyników wybranych kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim i jednostkach podległych samorządowi województwa w I półroczu 2014r. w tym wykonania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.
5. Sprawy różne.