Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 20 października 2014 r. o godz. 13.00 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 29.05.2014 r. /nr 37/.
2. Informacja Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP o stanie zabezpieczenia ratowniczo-gaśniczego.
3. Analiza występowania zjawisk patologicznych i przyjęcie informacji nt. realizacji programów dotyczących zapobieganiu narkomanii i uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Informacja Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o stanie bezpieczeństwa na drogach.
5. Sprawy różne.