Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 15 października 2014 r. o godzinie 16.00 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołów: nr 66 z dnia 27 sierpnia 2014 r., nr 67 z dnia 8 sierpnia 2014 r., nr 68 z dnia 18 sierpnia 2014 r. z posiedzeń Komisji Głównej.
2. Zaopiniowanie projektu porządku obrad sesji Sejmiku.
3. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w III kwartale 2014 r.
4. Przedłożenie informacji o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Sejmiku i Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w 2014 r.
5. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
6. Sprawy różne.