Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

W dniu 29 września 2014 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali nr 212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/667/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009r. w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zmienionej Uchwałą Nr L/956/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010r. i Uchwałą Nr XVII/298/2012 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2010r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie.
  3. Sprawy różne.