Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 26 września 2014 r. o godz. 12.00 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/667/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy zmienionej Uchwałą Nr L/956/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. i Uchwałą Nr XVII/298/2012 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2010 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie.
3. Sprawy różne.