Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 18 września 2014 r. o godzinie 16.00 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołów: nr 61 z dnia 10 czerwca 2014 r., nr 62 z dnia 23 czerwca 2014 r., nr 63 z dnia 23 czerwca 2014 r.,
64 z dnia 22 lipca 2014r. oraz nr 65 z dnia 5 sierpnia 2014r. z posiedzeń Komisji Głównej.
2. Zaopiniowanie projektu porządku obrad sesji Sejmiku.
3. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
4. Sprawy różne.