Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 8 września 2014 r. o godzinie 10.00 w sali nr 152 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/817/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
3. Sprawy różne.