Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa.

W dniu 8 września 2014 roku o godz. 10.30 w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu nr 42 z dnia 31 lipca 2014 roku z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LII/988/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim.
3. Sprawy różne / bieżąca korespondencja, własne wnioski, zapytania/.