Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 8 września 2014 r. o godz. 10.30 w sali 212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołów nr 53 z dnia18 czerwca 2014r..i nr 54 z dnia 31 lipca br. poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2015 pomocy finansowej.
3. Informacja na temat dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, przyznanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w 2014 roku.
4. Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze 2014r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa - Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego.
5. Sprawy różne.