Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 3 września 2014 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej nr 132 w Inkubatorze Technologicznym Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Jasionce odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Informacja oraz stanowisko w sprawie prawidłowości i zgodności z terminarzem prowadzonej inwestycji Budowy Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego.
2. Informacja o realizacji inwestycji drogowych i remontów na drogach wojewódzkich województwa podkarpackiego w roku 2014.
3. Informacja nt. projektów inwestycyjnych związanych z drogami i publicznym transportem zbiorowym w nowej perspektywie 2014-2020.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego oraz Oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego
5. Sprawy różne.

Dla zainteresowanych wyjazd busem z parkingu Urzędu Marszałkowskiego o godz. 11.30.