Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczące bezpieczeństwa powodziowego połączone z przeglądem inwestycji na wałach przeciwpowodziowych odbędzie się w dniu 5 września 2014r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mielcu z następującym programem:

10.00 - przywitanie uczestników – Stanisław Bajda Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
10.10 - 10.20 - wystąpienie pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego
10.20 - 10.50 informacja o przygotowaniu i realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w województwie podkarpackim – pani Małgorzata Wajda p.o Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
10.50 - 11.50 dyskusja
11.50 - 12.00 podsumowanie dyskusji i sformułowanie wniosków
12.00 - 12.30 przerwa na posiłek
12.45 wyjazd na przegląd wałów
13.00 - 13.30 przegląd wałów na terenie inwestycji Wisłoka – Boża Wola
14.45- 15.30 przegląd wałów na terenie inwestycji San I i San II
15.40 wyjazd do Rzeszowa

/Wyjazd o godz. 8.40 z parkingu przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego/