Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 27 sierpnia 2014 r. o godzinie 12.00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

 

1. Przyjęcie protokołów: nr 61 z dnia 10 czerwca 2014 r., nr 62 z dnia 23 czerwca 2014 r. oraz nr 63 z dnia 23 czerwca 2014 r. z posiedzeń Komisji Głównej.
2. Zaopiniowanie projektu porządku obrad sesji Sejmiku.
3. Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu województwa podkarpackiego za I półrocze 2014 r.
4. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w II kwartale 2014 r.
5. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
6. Sprawy różne.