Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 5 sierpnia 2014 r. o godz. 1000 w sali 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Zarządu Województwa Podkarpackiego.
2. Sprawy różne.