Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 31 lipca 2014 r. o godz. 15.00 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/258/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2. Sprawy różne