Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 29 lipca 2014r. o godz. 15.00 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Jasienica Rosielna.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Baranów Sandomierski i Dąbrowica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Baranów Sandomierski.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Zagórz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Zagórz.
4. Sprawy różne.