Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 31 lipca 2014 r. o godz. 13.00 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 17.06.2014 r. /nr 50/.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie tworzenia dziennych oddziałów geriatrycznych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poszerzenia wykazu chorób objętych opieką paliatywną refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
6. Ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców Województwa Podkarpackiego.
7. Informacja o wynikach finansowych i działalności leczniczej za 2013 r. oraz za okres 1.01.2014 r. 31.05.2014 r. podmiotów leczniczych nadzorowanych przez samorząd województwa podkarpackiego.
8. Sprawy różne.