Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa.

W dniu 31 lipca 2014 roku o godz. 11.00 w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu nr 40 z dnia 26 maja 2014 roku z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz przyjmowanych przez Urząd delegacji zagranicznych za II kwartał 2014r.
3.Informacja o pracy i realizacji zadań w Departamencie Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej za II kwartał 2014 r.
4. Plan wyjazdów zagranicznych na III kwartał 2014r.
5. Sprawy różne / bieżąca korespondencja, własne wnioski, zapytania/.