Wspólne posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z Komisją do spraw Integracji Europejskiej, Współpracy Transgranicznej i Kontaktów z Diasporą Ukraińską.

W dniu 26 czerwca 2014 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z Komisją do spraw Integracji Europejskiej, Współpracy Transgranicznej i Kontaktów z Diasporą Ukraińską z przewidywanym planem wspólnego posiedzenia komisji obejmującym:

godz.12.00 - rozpoczęcie posiedzenia w sali 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie z niżej wymienioną tematyką:

1.Sytuacja na polsko – ukraińskich przejściach granicznych, zlokalizowanych na terenie Obwodu Lwowskiego i Województwa Podkarpackiego ( aspekt gospodarczy i organizacyjny).

2.Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Podsumowanie dotychczasowej realizacji projektów i analiza możliwości.

3.Analiza możliwości współpracy w zakresie tworzenia wspólnych szlaków turystyczno - promocyjnych. Realizacja projektu pn."Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej" jako dobry przykład wykorzystania do celów turystycznych zachowanych miejsc walki, obiektów i materialnych śladów I Wojny Światowej na ziemiach polskich.