Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 23 czerwca 2014 r. o godz.9.00 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 rok wraz z autopoprawkami.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego wraz z autopoprawkami.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Boguchwała.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębicy.
8. Sprawy różne.

Ponadto :

- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla jst na terenie województwa podkarpackiego.

- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jst w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016" w roku 2014.