Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

W dniu 18 czerwca 2014 roku w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej oraz Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego – w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej i Centrum Kulturalnym w Przemyślu.
2. Przyjęcie protokołu nr 52 z dnia 22 maja 2014 z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zapoznanie się z działalnością wojewódzkich placówek kultury – MNZP i CK
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy Uzdrowisku Rymanów S.A. i włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
7. Informacja dotycząca kierunków i programów wsparcia dla młodzieży uzdolnionej w województwie
8. Sprawy różne.

Wyjazd busem nastąpi punktualnie o godz.9.00 spod budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy al. Ł. Cieplińskiego 4.