laczakCZESŁAW ŁĄCZAK
 
Radny Województwa III i IV kadencji.Wiceprzewodniczacy Sejmiku Województwa Podkarpackiego  III kadencji. 
Przewodniczący  Komisji Budżetu, Mienia i Finansów od dnia 16 lipca 2013 roku. Członek Komisji Rolnictwa,Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. W Sejmiku Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. 

Urodzony 16.11.1954 r.

Zamieszkały: Zawierzbie

Wykształcenie wyższe, ekonomista, biegły rewident.
Praca: Firma Oponiarska Dębica S.A - Menedżer Zespołu Administracji