bartmanSTANISŁAW BARTMAN

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa,Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. Członek Komisji Rozwoju Regionalnego. W Sejmiku członek Klubu Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe.
 
Urodzony 01.04.1955 r. Zamieszkały w Kraczkowej .

Wykształcenie średnie ogrodnicze. Rolnik, prowadzi własne gospodarstwo sadowniczo-warzywnicze. Od 1987 r. Prezes Zrzeszenia Plantatorów Owoców i Warzyw w Rzeszowie. W latach 1999-2002 Członek Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej, a od 2003 r. Prezes Zarządu. W latach 2003- 2006 Radny Powiatu Łańcuckiego.