Jacek Magdoń

magdon bio

JACEK MAGDOŃ

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego V i VI kadencji, przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą, członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia oraz Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

Doktor nauk humanistycznych - historyk, ukończył studia na Uniwersytecie Rzeszowskim, studia podyplomowe: bibliotekoznawstwo (Uniwersytet Jagielloński); wychowanie obronne (Uniwersytet Rzeszowski); nauczyciel dyplomowany, starszy specjalista w Instytucie Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Porucznik rezerwy Wojska Polskiego (specjalność: logistyka), członek Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec” JP w Rzeszowie (pełni funkcję Głównego Inspektora ds. Orląt ZS), instruktor Obrony Cywilnej, instruktor strzelectwa sportowego, ratownik drogowy Polskiego Związku Motorowego, działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Odznaczony przez Prezydenta RP: Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”.