Komisja Łączności z Polakami za Granicą

Komisja Łączności z Polakami za Granicą

 Zakres działań:

Łączność i wzmacnianie więzi z Polakami i Polonią poza granicami kraju.

Wspieranie ośrodków i organizacji polonijnych prowadzących w kraju i za granicą pracę edukacyjną, kulturalną i społeczną,

Wspieranie działań na rzecz zachowania duchowej i materialnej spuścizny Polaków za granicą,

Analizowanie sytuacji Polaków i Polonii poza granicami kraju,

Podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz kultywowania języka polskiego, polskich obyczajów, tradycji i historii,

Współpraca z jednostkami i organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami, wspierającymi rozwój Polonii i Polaków za granicą

 

Skład osobowy:

Jacek Magdoń - Przewodniczący Komisji 
Karol Ożóg - Wiceprzewodniczący Komisji 
Monika Brewczak - Członek Komisji
Maria Napieracz - Członek Komisji 
Piotr Pilch - Członek Komisji
Danuta Stępień - Członek Komisji
Andrzej Ćwierz - Członek Komisji

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30