Komisja Łączności z Polakami za Granicą

Komisja Łączności z Polakami za Granicą

 Zakres działań:

Łączność i wzmacnianie więzi z Polakami i Polonią poza granicami kraju.

Wspieranie ośrodków i organizacji polonijnych prowadzących w kraju i za granicą pracę edukacyjną, kulturalną i społeczną,

Wspieranie działań na rzecz zachowania duchowej i materialnej spuścizny Polaków za granicą,

Analizowanie sytuacji Polaków i Polonii poza granicami kraju,

Podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz kultywowania języka polskiego, polskich obyczajów, tradycji i historii,

Współpraca z jednostkami i organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami, wspierającymi rozwój Polonii i Polaków za granicą

 

Skład osobowy:

Jacek Magdoń - Przewodniczący Komisji 
Karol Ożóg - Wiceprzewodniczący Komisji 
Monika Brewczak - Członek Komisji
Maria Napieracz - Członek Komisji 
Piotr Pilch - Członek Komisji
Danuta Stępień - Członek Komisji
Andrzej Ćwierz - Członek Komisji