Komisja Karpacka

Komisja Karpacka

Komisja Karpacka

Zakres działań:

Proponowanie priorytetów współpracy Samorządu Województwa z państwami i samorządami makroregionu karpackiego.

Ocena i opiniowanie projektów i umów dotyczących współpracy w makroregionie karpackim.

Ocena i opiniowanie projektów inwestycyjnych dotyczących makroregionu karpackiego

Ocena i opiniowanie współpracy samorządu wojewódzkiego z samorządami krajów makroregionu karpackiego.

Promowanie i wspieranie przedsiębiorczości na terenie makroregionu karpackiego.

Kształtowanie, promowanie i wspieranie wspólnej kultury i sztuki krajów makroregionu karpackiego.

Promowanie i wspieranie turystyki w regionie karpackim we współpracy z partnerami państw regionu karpackiego;”

 

Skład osobowy

Adam Drozd
- Przewodniczący Komisji 
Kamila Piech - Członek Komisji 
Maria Fajger - Członek Komisji 
Mieczysław Tołpa - Członek Komisji 
Ewa Draus - Członek Komisji 
Antoni Pikul - Członek Komisji