Komisja Główna

Komisja Główna

Zakres działań

  • przygotowuje plan pracy Sejmiku,
  • opiniuje projekt porządku sesji Sejmiku,
  • opiniuje budżet Województwa w zakresie funkcjonowania Sejmiku,
  • opiniuje projekty uchwał nie mieszczące się w zakresie działania innych komisji,
  • zajmuje się innymi sprawami zleconymi przez Sejmik i podejmuje inne czynności    związane z przedmiotem działania komisji i Sejmiku,
  • dokonuje wykładni zapisów Statutu  i regulaminu Sejmiku.

Skład osobowy

Jerzy Borcz
- Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- Przewodniczący Komisji Głównej  
Jerzy Cypryś
- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
- Członek Komisji Głównej 
Wojciech Zając
- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
- Członek Komisji Głównej 
Czesław Łączak
- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- Członek Komisji Głównej
Piotr Pilch
- Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
- Członek Komisji Głównej 
Jan Tarapata
- Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego
- Członek Komisji Głównej 
Piotr Tomański
- Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej
- Członek Komisji Głównej