Posiedzenie Komisji Głównej

 
Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w dniu 14-01-2010 r. o godzinie 14.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w sali 147 I piętro z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu nr 18 posiedzenia Komisji Głównej z dnia 16 grudnia 2009 r.
 2. Informacja nt. stanu przygotowania projektów z Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
 3. Zaopiniowanie porządku obrad XLII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
 4. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w IV kwartale 2009 r.
 5. Sprawy różne.


   
  Jolanta Śmietana
  Kancelaria Sejmiku Województwa Podkarpackiego