[VIDEO] Obradował Sejmik Województwa Podkarpackiego

Ponad 60 punktów w porządku obrad, tyle liczył program XLVIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która odbyła się w Rzeszowie 23 czerwca 2014 roku.

Przez wiele godzin radni dyskutowali i decydowali o najważniejszych sprawach regionu.

Sesja rozpoczęła się jednak od uroczystości. Było nią wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" Zbigniewowi Nęckowi, trenerowi drużyny pingpongistek Klubu Tenisa Sportowego „Zamek" Tarnobrzeg. W ciągu minionego ćwierćwiecza przyczynił się on do wielkich sukcesów indywidualnych i drużynowych zawodniczek tarnobrzeskiego klubu na arenie krajowej i międzynarodowej. Miedzy innymi – zdobył wraz ze swoimi podopiecznymi 23 razy tytuł Drużynowego Mistrza Polski.

1 112 201, 3 tys. złotych – to kwota wydatków Samorządu Województwa Podkarpackiego w 2013 roku. Aż 49, 7 procent tej kwoty – czyli 552 955 tys. złotych przeznaczone zostało na regionalne inwestycje. Ponad 395 mln złotych na inwestycje drogowe, ponad 53 mln poszło na projekty informatyczne, a prawie 40 mln na inwestycje i zakup sprzętu medycznego dla podkarpackich szpitali.

Te kwoty w czasie sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego przedstawił marszałek Władysław Ortyl. Marszałek zaprezentował podczas sesji sprawozdanie finansowe za 2013 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za ubiegły rok. 

Radni województwa nie zdecydowali się na udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 16 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, 15 było mu przeciwnych. Do udzielenia absolutorium niezbędnych było 17 głosów poparcia.

Podczas sesji sejmiku radni województwa zdecydowali o sprzedaży, zamianie oraz dzierżawie nieruchomości należących do województwa. Radni zgodzili się między innymi na zamianę dwóch lokali znajdujących się przy ulicy Targowej w Rzeszowie na działkę będąca własnością Rzeszowa, o co zabiegał prezydent miasta.

Wojewódzcy radni zajęli się także uporządkowaniem kwestii aglomeracji działających na terenie Podkarpacia. Wyrazili także zgodę na utworzenie Liceum Ogólnokształcącego przy uzdrowisku w Rymanowie, aby mogła z niego korzystać młodzież przebywająca tam na leczeniu.

Radni przyjęli również zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025, wysłuchali informacji na temat realizacji RPO WP 2007-2014 oraz sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa.

Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę objęcie przez województwo kolejnych udziałów w spółce Port Lotniczy „Rzeszów –Jasionka". Chodzi o 80 000 nowych udziałów za kwotę 8 mln złotych.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Fot. Daniel Kozik
Biuro prasowe UMWP