Artykuły

Nowe fundusze z UE dla naszego województwa!

1Do niezwykle udanych i ocenianych jako jedna z najbardziej merytorycznych należała konferencja „Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 w kontekście województwa podkarpackiego” zorganizowana z inicjatywy posłanki do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej oraz przewodniczącej sejmiku woj. podkarpackiego – Teresy Kubas-Hul.

9Prelekcję wprowadzającą w tematykę zmian dokonywanych na Podkarpaciu dzięki funduszom unijnym wygłosiła przewodnicząca sejmiku Teresa Kubas-Hul. Później głos zabrał, gość specjalny spotkania – poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht, członek Europejskiej Partii Ludowej, sprawozdawca PE w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wyjaśniał on samorządowcom z Podkarpacia złożone mechanizmy kształtowania aktualnego, ale też (a może przede wszystkim) przyszłego budżetu UE (czyli tzw. perspektywy finansowej 2014-2020). Koncentrował się, na głównych założeniach, nie unikał jednak również dokładniejszych wyjaśnień i analiz, tam gdzie okazywały się one niezbędne.

2Toczące się negocjacje dotyczące kształtu przyszłego budżetu Unii Europejskiej wprowadzają stan podwyższonej czujności zarówno dla polskich polityków na poziomie rządowym, jak i dla samorządowców – bowiem to właśnie na poziomie samorządów wojewódzkich wydawana jest większość pieniędzy płynąca dla Polski z UE.

Podczas konferencji, zaproszeni goście mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące funduszy unijnych, które w nowej perspektywie finansowej wspomogą rozwój naszego województwa. Dzięki naciskowi położonemu na konkurencyjność przedsiębiorstw, innowacje, infrastrukturę i turystykę, Podkarpacie będzie w stanie stawić czoła problemom światowej gospodarki.

  • 1
  • 10
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9