Artykuły

Uchwały z XXVIII posiedzenia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 Pobierz/ dotyczy

Nr uchwały

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/541/12 

w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego zmienionej Uchwałą Nr XXVI/478/12 z dnia 29 października 2012r.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/540/12 

w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/539/12 

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/348/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Harasiuki.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/538/12 

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/537/12 

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/536/12 

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Podkarpackiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/535/12 

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/534/12 

w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/533/12 

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Fryderyka Chopina

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/532/12 

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie

 

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/531/12 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/530/12 

zmieniająca uchwałę NR XXII/383/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego Powiatowi Brzozowskiemu i Rzeszowskiemu.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/529/12 

uchylająca Uchwałę Nr XLIX/921/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łańcut wykonania zadania pod nazwą „Przygotowanie projektu budowlanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary z drogą krajową Nr 4 w m. Łańcut od strony północnej”.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/528/12 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/527/12 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Podkarpackiego

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/526/12 

zmieniająca uchwałę Nr XVII/287/12 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu „Moje boisko - Orlik 2012” w 2012 roku.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/525/12 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Leżajskiego w 2012 roku

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/524/12 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Miasto Dębica w 2012 roku

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/523/12 

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zmiany ustawy z dnia 12 maja 2012 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), umożliwiających przeznaczenie środków finansowych z niewykorzystanej kwoty budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację na rok 2012 na świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/522/12 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/73/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie

 

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/521/12 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/125/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczek długoterminowych Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie oraz Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/520/12 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki położonej w Przemyślu przy ul. Monte Cassino z przeznaczeniem na pawilon handlowy.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/519/12 

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/518/12 

w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/517/12 

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2013.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/516/12 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2012.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/515/12 

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Rzeszów pomocy finansowej.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/514/12 

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2012.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/513/12 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/512/12 

zmieniająca uchwałę nr IX/131/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

 

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/511/12 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/510/12 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/509/12 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/508/12 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/507/12 

w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/506/12 

zmieniająca Uchwałę Nr II/14/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. zmienioną Uchwałą Nr XV/243/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/505/12 

zmieniająca Uchwałę Nr II/11/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. zmienioną Uchwałą Nr XV/241/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/504/12 

zmieniająca Uchwałę Nr II/9/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. zmienioną Uchwałą Nr XV/239/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/503/12 

zmieniająca Uchwałę Nr II/15/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/502/12 

w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Aleksandra hrabiego Fredry.

 

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/501/12 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/500/12 

w sprawie wystąpienia Województwa Podkarpackiego ze Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki” - Polska.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/499/12 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/498/12 

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

Pokaż komentarzPobierz plik

XXVIII/497/12 

w sprawie wstąpienia Pana Jarosława Andrzeja Brenkacza na miejsce radnego, któremu wygasł mandat