Ksiądz Stanisław Mac

ks stanislaw_macKsiądz Stanisław Mac – proboszcz Katedry Rzeszowskiej.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLV/891/10 z 31.05.2010 r. otrzymał odznakę zasłużony dla Województwa Podkarpackiego za zasługi dla regionu podkarpackiego.