21 Brygada Strzelców Podhalańskich

Utworzona w 1993r. 21 Brygada Strzelców Podhalańskich na trwałe wpisała się w pejzaż społeczny i kulturowy Podkarpacia. Od 1994r. z niezwykłą starannością pielęgnuje i upowszechnia chlubny dorobek swego patrona, znakomitego żołnierza i dowódcy, niezłomnego patrioty gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza. Brygada wypełniając swą misję na terenie Podkarpacia, przejęła dziedzictwo tradycji wojsk podhalańskich, dając wyraz poszanowaniu dla godnych podziwu postaw oficerów i żołnierzy, którzy służbę Ojczyźnie i społeczeństwu uczynili swoją życiową powinnością i sprawą honoru.

Codzienna służba dla Polski i Podkarpacia to nie tylko wymagające szkolenie i doskonalenie umiejętności wojskowych w celu skutecznego realizowania zadań w czasie pokoju, kryzysu i wojny, ale także utrzymywanie gotowości do udziału w akcjach ratowniczych, likwidacji skutków awarii i katastrof. Znane są na terenie naszego województwa liczne przykłady interwencji patroli rozminowania w zakresie unieszkodliwiania niewybuchów i niebezpiecznych pozostałości po drugiej wojnie światowej czy też udziału żołnierzy Brygady w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Godna podkreślenia jest także dzielność 21 BSP w kreowaniu pozytywnego wizerunku wojska i utrzymywaniu więzi ze społeczeństwem. Przez całe ćwierćwiecze funkcjonowania Brygada zawsze aktywnie uczestniczyła w uświetnianiu wszelkich uroczystości patriotycznych, rocznicowych, kościelnych w licznych miejscowościach naszego regionu. Ponadto na uwagę zasługują działania społeczne i wychowawcze, jak m.in.: organizowanie uroczystych przysiąg wojskowych, prezentacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego czy imprez kulturalnych. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca Brygady ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec”, przygotowująca młodzież do zadań związanych ze służbą w wojsku, policji, straży granicznej czy innych formacjach mundurowych.

Od 1999 roku żołnierze 21 Brygady Strzelców Podhalańskich uczestniczyli w misjach humanitarnych i stabilizacyjnych poza granicami kraju w Syrii, Albanii, Kosowie, Iraku i Afganistanie.

 

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30