Marek Strączek

Mgr inż. insp. ZS Marek STRĄCZEK -Dowódca Południowo-Wschodniego Okręgu Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Urodził się w 1964 r. w Rzeszowie. W 1979 r. ukończył Szkołę Podstawową nr 4, a następnie uczęszczał do Technikum Budowlanego w Rzeszowie, w którym zdał egzamin maturalny w 1984 r. Po maturze pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie. W latach 1985-1987 odbył zasadniczą służbę wojskową. Od 1987 r. zatrudniony jako inspektor ds. technicznych w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie. Aktualnie pracuje na stanowisku Kierownika Działu Technicznego MZBM Sp. z o.o. W latach 1996-2001 odbył studia wyższe na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, a następnie od 2001 do 2003r., kontynuował studia na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Posiada stopień inspektora Związku Strzeleckiego. Był radnym miasta Rzeszowa przez trzy kadencje. Jest obecnie członkiem Rady Duszpasterskiej Diecezji Rzeszowskiej. Od wielu lat działa na płaszczyźnie społecznej i patriotycznej w Rzeszowie i na Podkarpaciu. Jest współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych (1990 r.); obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego organizacji zakładowej. Był współzałożycielem Związku Strzeleckiego „Strzelec” (7.03.1991 r.). Od wielu lat jest organizatorem wielu uroczystości patriotycznych w mieście. Był członkiem Zarządu Komitetu Budowy Pomnika – Krzyża „Ofiarom Komunizmu”, który stoi na Placu Śreniawitów w Rzeszowie. Uczestniczył w wytyczeniu szlaku turystyczno-historycznego im. płk Leopolda Lisa-Kuli, który uroczyście otworzył Prezydent RP Ryszard Kaczorowski. Współpracował z organizacjami kombatanckimi i patriotycznymi podczas uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej mordy Polaków na Wołyniu (17.09.2003 r.). Był inicjatorem odsłonięcia pamiątkowej „Tarczy Legionów” na wieży Kościoła Farnego w Rzeszowie (11.11.2004 r.). W 70. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego współorganizował uroczystość wmurowania i poświęcenia kamienia węgielnego pod przyszły pomnik na rzeszowskim Placu Wolności w (12 maja 2005 r.). Jest zaangażowany w organizację uroczystości i rocznic patriotycznych na Podkarpaciu. Są to: rocznica śmierci płk L. Lisa-Kuli (jedna z trzech największych uroczystości strzelecko-legionowych w Polsce), rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, obchody Święta Konstytucji 3-go Maja, obchody napaści sowieckiej na Polskę, Święto Niepodległości. Organizował również takie imprezy jak: marsz młodzieży strzeleckiej szlakiem im. płk L. Lisa-Kuli, szlakiem kurierskim gen. Kazimierza IrankaOsmeckiego, wyjazdy coroczne do Zadwórza k. Lwowa w rocznicę bitwy z roku 1920, nazwaną „Polskimi Termopilami”. W latach 2002-2011 był Dowódcą Jednostki Strzeleckiej 2021 ZS „Strzelec” w Rzeszowie, organizując całoroczny cykl szkoleń dla młodzieży. Aktualnie pełni funkcję Dowódcy Płd.-Wsch. Okręgu ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, obejmującego teren województwa podkarpackiego, zrzeszającego ponad 1800 strzelców i orląt. W związku z Jubileuszem 100-lecia powstania Ruchu Strzeleckiego zaangażował się w upamiętnienie tego wydarzenia poprzez organizacje cyklu przedsięwzięć m.in. sesji naukowej na Politechnice Rzeszowskiej, której plonem było wydanie książki pt.: „Bohaterowie i duma. 100- lecie Związku Strzeleckiego w Rzeszowie” (pod redakcją prof. Grzegorza Ostasza), wmurowanie tablicy pamiątkowej na elewacji budynku PKO BP, przy ul 3- Maja w Rzeszowie, organizację koncertu jubileuszowego pt. „Maszerują strzelcy, maszerują ...” z udziałem: Orkiestry Wojskowej, wokalistów z Centrum Sztuki Wokalnej, młodzieży strzeleckiej, czego owocem było wydanie płyty z pieśniami legionowymi i patriotycznymi. Od szeregu lat współpracuje ze środowiskiem kombatanckim i Wojskiem Polskim stacjonującym na Podkarpaciu. Współorganizuje całoroczne szkolenia dla młodzieży strzeleckiej we współpracy z 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym oraz 34. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Rzeszowie. Wspiera formowanie 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pełniąc funkcje dowódcze w „Strzelcu” nawiązał współpracę z kilkudziesięcioma szkołami oraz uczelniami wyższymi. Swoją postawą od ponad 25 lat kształtuje ideały patriotyczne wśród młodych podkarpackich strzelców, popularyzuje sprawy obronności naszego kraju oraz tradycje Wojska Polskiego. Obecnie, dzięki jego pracy społecznej, na Podkarpaciu funkcjonuje blisko 20 jednostek strzeleckich, skupiających głównie młodzież wszystkich typów szkół.

Pan Marek Strączek posiada następujące odznaczenia i wyróżnienia: -

RYNGRAF 5 BATALIONU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE (2005), -

HONOROWY PODHALAŃCZYK (2009), -

ODZNAKA „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” (2011), -

ODZNAKA „Za współpracę i wsparcie dla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie” (2012), -

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI (2012), - RYNGRAF 1 BATALIONU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE (2014).

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30